| Aktuality | Svaz | Závody | Kluby | Žebříčky | Inzerce | Diskuse | Odkazy |
Reklama

Rubriky
Informace o závodech
Internet
Návody a zkušenosti
Návrhy a náměty
Reportáže
Různé
SSPS
Zážitky
Řády a směrnice

Novinky
Odkazy
Vyhledávání
Termínovka
Aktuality - časopis
Kluby
Hostované domény
Fórum pro všechny
Verze systémuNacházíte se ve zkušební verzi systému a databáze !!!
Ostrá verze systému a databáze se nachází zde : www.mushing.cz


Vysvětlení způsobu, jakým byla provedena nominace na ME v Bělči a proč bylo rozhodnuto o placení DID a startovného tak, jak bylo rozhodnuto (19807)
2005-10-26 21:01:19 Kovářík Václav - rubrika Různé
Vzhledem k tomu, že řada lidí se pozastavuje nad tím, jak byla vytvořena nominace na ME v Bělči, resp. jak bylo stanoveny podmínky placení DID a startovného, považujeme za nutné celou situaci vysvětlit.
Poté, co jsme jako Česká republika dostali možnost pořádat ME ESDRA, řešila STK, resp. její otevřená sekce, velký problém: jak se postavit k řešení nominace, určení počtu startujících a způsobu finančního pokrytí celé akce a startovného. Přidělení pořadatelství této akce jsme brali jako velkou příležitost ukázat český mushing Evropě v plné jeho síle a vzhledem k nabídce pořadatele pustit na trať až 200 starujících, jsme se rozhodli umožnit startovat na ME všem zájemcům, protože jsme se domnívali, že naše špička je tak široká, že si to zaslouží a výsledkově se neztratí.
Museli jsme přijmout takové rozhodnutí, které nebude kolidovat s platnými směrnicemi a nebude ani v kolizi s nepsanými pravidly o rozdělování společných svazových pěněz mezi čistokrevnou a otevřenou částí.
To, že si každý zaplatí 500,- Kč startovné jako na republikovém mistrovství, považujeme za legitimní rozhodnutí, protože závod je zároveň Mistrovstvím ČR a takové startovné naše řády povolují. Takže pokud se jednalo o samostatné republikové mistrovství, startovné by si stejně všichni v této výši platili.
Oříškem bylo řešení a následné placení DID, tedy licence u ESDRA. Pokusili jsme se vyjednat úlevu pro českou reprezentaci a navrhovali jsme, že zaplatíme registraci částečně, zhruba 35 závodníkům a zbylé části bude poplatek za registraci DID u ESDRA prominut. Bohužel vedení ESDRA na tuto žádost reagovala odmítavě. Následovalo tedy kontroverzní rozhodnutí o tom, že SSPS zaplatí 20 Eur za DID jen určitým závodníkům a ostatní si tuto registraci uhradí sami. Výběr byl proveden tak, že byli vybráni všichni junioři a následně pak ti, kteří jsou potenciálními reprezentanty pro zimní evropská mistrovství a ti, kteří se pravidelně zúčastňuji závodů "sněhového" poháru ESDRA, neboť licence je platná pro celou závodní sezónu. Samozřejmostí při výběru byla brána v úvahu i výkonnost závodníka v loňské sezóně. Chápeme, že toto rozhodnutí je pro skupinu závodníků, kteří si musí poplatek za registraci DID zaplatit sami, nepříjemné, ale viděli jsme to jako jedno řešení.
Dalším způsobem totiž mohlo být to, že budou vypsány dva až tři povinné nominační závody a na základě výsledků se vybere pouze úzká skupina závodníků, kterým bude vše hrazeno z prostředků svazu . Jednalo by se o cca. 35 startů a ostatní by startovali jen v rámci MR. Vzhledem k uzávěrce přihlášek 30. 9. by tyto nominační závody musely proběhnout v září, což by nevypovídalo reálné výkonnosti týmů.
Způsob, který jsme zvolili, je možná pro některé závodníky nepřijatelný, ale nám se jevil jako možný. Sledovali jsme tím jedno jediné : když už se podařilo dostat takovou akci do Čech, chtěli jsme ukázat na ME co nejvíce našich lidí.
Názor některých členů, že svaz nechce podpořit starty našich závodníků na ME v Bělči je zcela zcestný. Svaz naopak hledal způsob, jak umožnit startovat co největšímu počtu lidí. Musí totiž zaplatit 6000 EUR do pokladny ESDRA za to, ze může ME pořádat na našem územi Toto je běžná praxe ve všech sportovních odvětvích. Dalších 3040 EUR by de facto měl zaplatit do rozpočtu pořadatele za startovné českých závodníků + dotace pořadateli 60.000 Kč + 55.000 Kč za všechna DID. To je celkem cca. 367.000 Kč !!! Rozpočet svazu je cca 750.000,- Kč za rok. Takový výdaj jsme si prostě dovolit nemohli a museli jsme hledat cestu, jak celkovou výši dopadu na rozpočet svazu snížit. Proto jsme se volili uhrazení startovného v korunách každým startujícím ve výši, která odpovídá startovnému na MR. Proto jsme omezili počet DID hrazených svazem.
Važme si toho, že takovou akci můžeme u nás jednou za čas uspořádat a že můžeme na start postavit takové množství kvalitních závodníků a nereptejme. V našem sportu jsme totiž jedna z mála zemí, kde svaz vůbec na pořádání závodů, reprezentaci apod. něco přispívá. V celé řadě zemí si vše hradí závodníci sami.
Kovářík Václav

| Další články autora | Verze pro tisk |


Hodnocení článku : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dosavadní hodnocení 5,18 (3060)
1=špatný 5=dobrý 10=výborný


reklama

Vstup pro členy
ID člena
Heslo
Registrovat

Info více
přihlášeni jsou 0 členi
právě si čtou 3 lidé

Vyhledávání


rozšířené vyhledávání

Webhosting


Vygenerováno za 0,13284 vteřin
Počet zobrazených stránek 31 857 235, verze systému 0.40

copyright © www.mushing.cz , e-mail: mushing@mushing.cz
created by www.invite.cz, e-mail:
invite@invite.cz, tel.: 0603 590 731
stránky jsou optimalizovány pro MSIE 4.0 a vyšší a rozlišení 800x600