| Aktuality | Svaz | Závody | Kluby | Žebříčky | Inzerce | Diskuse | Odkazy |
Reklama

Rubriky
Informace o závodech
Internet
Návody a zkušenosti
Návrhy a náměty
Reportáže
Různé
SSPS
Zážitky
Řády a směrnice

Novinky
Odkazy
Vyhledávání
Termínovka
Aktuality - časopis
Kluby
Hostované domény
Fórum pro všechny
Verze systémuNacházíte se ve zkušební verzi systému a databáze !!!
Ostrá verze systému a databáze se nachází zde : www.mushing.cz


Zápis ze schůzky předsedů a pořadatelů závodů v Praze ze dne 8.9.2007 (18242)
2007-09-27 12:30:32 Biharyová Helena - rubrika SSPS

ZÁPIS

Přítomni: Za vedení SSPS ČR - J.Krejčí, R.Habásko
Gen. sekretář – H. Biharyová
Celkem účastníků jednání - 24

Zahájení
Schůzi zahájil J. Krejčí přivítáním všech účastníků.
Předsedu pro „čistokrevné“ zvolil ČMKSP na svém zasedání - Romana Habáska.


Úkoly-kontrola z minulého zasedání

 1. proplácení příspěvků – za rok 2005 a 2006 - nejsou vyplacené příspěvky za členskou základnu a RZT
 2. k 31.3. posílá administrativní náležitosti minimum klubů, pak nelze poslat ostatní příspěvky, protože podmínkou výplaty příspěvků je splnění výše uvedeného
 3. J.Krejčí znova zopakoval postup pro správnou komunikaci – vše se posílá gen.sekretáři, který materiály zpracuje a předává k proplacení
 4. Řád ochrany zvířat při závodech psích spřežení – přebral funkci, kterou měl původně ZŘ, podle nového zákona nahrazuje ustanovení o ochraně psů v Závodním řádu a bude možné ZŘ přepracovat.
 • Cílem příštích období je všechnu komunikaci a administrativu přenést do elektronické podoby!
 • Všechny potřebné informace jsou umístěné na webu. Předsedové klubů musí čerpat informace z aktuálních údajů na webu a seznámit s nimi své členy.


Vyhodnocení sezony 2006/2007

Kárové
Sprint a mid: Podzim proběhl bez problémů¨
Saňové
Sprint - zima byla beze sněhu a tím málo závodů jak v tuzemsku, tak i v zahraničí
Mid – uskutečnil se závod Janovičky, Eduard a Říčky
Long – uskutečnil se závod Šediváčkův long

MR Sprint a Mid nebylo vyhlášeno pro nedostatek závodů

Termínový kalendář 2007/2008 hotový – stanovené mistrovské závody, umístěno na webu

Hospodaření 2006
Majetek Svazu: 2x čtečka, 1x tiskárna.

Finance:
PZ 2300tis
Příjmy CSTV 832 tis
Náklady 560tis – (Repre 340tis, Příspěvky 180tis, 40tis ostatní)
KZ 2600tis


Členství v mezinárodních organizacích:

 • Čistokrevní – FISTC
 • Otevření – ESDRA
 • Nová organizace – pouze pro canicross – ECF (Evropská canicrossová federace)-P. Toncar navrhuje vstup SSPS do této org. – (To nejde jsme členy ESDRA a ESDRA organizuje taktéž canicross a dělá ME, pak by byly dvě evropské soutěže ve stejné disciplíně, to je pro nás nepřijatelné a snižuje to úroveň i prestiž sportovního odvětví).
  P. Toncar sdělil, že nyní požaduje ECF po našich závodnících velké startovné, protože ČR není členem této organizace.
  SSPS nemá námitek proti startu na závodech ECF, ale nemůže je v žádném případě uznat jako ME.
  V. Kovářík doplnil další informace k uvedenému tématu– vrcholné organizace (svazy) jednotlivých zemí nejsou členy ECF, členem je vždy nějaká jiná organizace. (zvolit i u nás tento postup?). I Jednání mezi ESDRA a ECF: ESDRA ECF oslovila, a ECF nereaguje. Z mezinárodního hlediska je jediným cílem mít jedinou organizaci, která vše zastřeší – nedoporučuje se dělení ani vstupy do nižších organizací, které sport dělí na jednotlivé kategorie
  J.Krejčí navrhl, aby konečné rozhodnutí dala STK.


Řád ochrany zvířat – na webu je umístěný skenovaný originál s razítkyama na webu v „Archivu“ v kolonce „Dokumenty“ http://archiv.mushing.cz/dokumenty/rad_ochrany_zvirat/.
Zkušenosti ze závodů – ochranáři pouze chtěli vidět dokument a nařídili ho dodržovat, nebyly problémy.
To, co je stanoveno v tomto dokumentu, má vyšší prioritu nad stejnými kapitolami v SŘ a ZŘ, po novele budou z těchto řádů vypuštěny.V textové podobě je řád přístupný všem návštěvníkům webu (v rubrice časopisu „Řády a směrnice“
http://www.mushing.cz/index.php?kod=&modul=casopis&m1=clanek&id_clanku=396)


Soutěžní řád – měl by se novelizovat – termín do konce roku 2007.
Jediný návrh přišel od Pavla Pfeifera –
- V závodech MID může být vypsána třída MB pro 6 psů z 8, třída MU pro 12 psů ze 14 a třida MSkj2 pro 2 psy ze 3.
- Při vypsání tříd tímto způsobem zapíše závodník své psy na chiplist a to minimálně tolik psů, kolik odpovídá minimu pro start v dané třídě a maximálně tolik psů, kolik odpovídá maximu dané třídy plus náhradníky. Do jednotlivých kol zapřahá závodník libovolné psy ze psů uvedených v chiplistu a to minimálně tolik psů, kolik odpovídá minimu pro start v dané třídě a maximálně tolik psů, kolik odpovídá maximu dané třídy.

– spadá především do Závodního řádu, prozatím ale zapracovat do Soutěžního řádu.
Předběžně je tento návrh schválený, nejsou žádné záporné připomínky.

Závodní Řád – není již vázán schválením ÚKOZ, protože máme schválen „Řád ochrany zvířat“, proto vytvoříme kompletní novelu ZŘ v souladu s platnými mezinárodními řády

ÚKOL - překlady řádu IFSS, ESDRA, FISTC – v průběhu 2008
  - Novelizace Závodního Řádu – do konce 2008
 • B.Kremlička – návrh zapracovat do Soutěžního řádu, že se každý závodník musí seznámit s Řádem ochrany zvířat, nebo vést jako povinnost pro pořadatele, že musí mít např. podepsáno, že se každý závodník seznámil s pravidly v Řádu ochrany zvířat. Jakou formou to provede, bude na něm – veřejně vyvěsit Řád na nástěnce, nebo okopírovat pro každého závodníka, … tj. „prokazatelné seznámení s dokumentem“. Dobré je to například zdůraznit již v propozicích závodu nebo podpisem na přihlášce.
 • Licence – návrh dělat licenční testy na webu, včetně vyhodnocení, Po dokončení funkčnosti bude vyhlášena plošná obnova licencí. Do nových testů bude zapracována znalost nových řádů - ochrany, případně i novely SŘ a ZŘ. Ideálně provést testy v období 05-09/2008
 • Evidence členů – návrh vést evidenci elektronicky na webu – obdobně jako přihlašování RZT – každý klub si bude aktualizovat údaje členské základny sám
 • Racepasy – čistokrevní – nebudou se vyžadovat pro narozené psy SH a AM po 1.4.2006 pro tuzemské závody, pouze je povinnost pro zahraniční závody - platí do odvolání – nutné do kapitoly číslo VI. Soutěžního řádu zapracovat – udělá R.Habásko


Ostatní:

 • Pracovní třída pro SH a AM- nově zavedená třída pro severská plemena pro bonitaci– oficiální stanovisko zatím nedodal P. Kučera - na závodech by mohla probíhat zkouška pro tuto třídu – pro pořadatele to neznamená žádnou zátěž navíc, zajistí si odpovědná osoba pro bonitaci
 • Homologace tratí – posouzení bezpečnosti trati tak, aby se zajistilo bezpečné projetí nejrychlejšího a nejdelšího spřežení.
  Jedná se o to, vést evidenci konkrétních tratí, na kterých se pořádají pravidelně závody, zajistit si dokumentaci o trati, ve které se sleduje veškerý její historický vývoj – povrch tratě, terén, teploty.
  Pak by si mohli závodníci vybrat podle toho, co jim vyhovuje, na jaký typ trati mají trénované psy.
  Pro nejbližší dobu – umístit alespoň mapky mistrovských tratí na webu.
 • Přeřadit závody v TK, které jsou pořádané cca do 30.9., do jiné kategorie závodů – je možnost do Atypických, nebo domyslet jinou, novou skupinu (např. kárový atyp) a nechat závody na začátku TK dle data – návrh V. Kovářík
 • Plemeno Český horský pes - může startovat a být vyhodnoceno v kategoriích C1, B1, A1. Toto platí pouze pro sezonu 2007-2008. Jedná se o zkušební dobu, během které se ukáže, zda bude ČHP natrvalo přijat do uzavřených kategorií v ČR. – schváleno na zasedání čistokrevných v Benešově v červnu 2007 – žádost podal P. Kmoch


Diskuse:¨

 • J. Nešněra- navrhuje oslovit jako Svaz nějakého generálního sponzora - pokusí se oslovit ČEZ
 • P. Toncar –navrhuje schůzku se Sokolem, ohledně financování členů členů SSPS versus Sokol – (zúčastní se P. Toncar a J. Krejčí)
 • B. Kremlička – v propozicích se stále objevuje, že je nutné veterinární potvrzení ne starší 3.dnů – to již neplatí (pokud má závodník na všechny psy europasy) a pořadatelé to stále kopírují do propozic! Důležité jsou platné očkovací průkazy a v zahraničí i Europasy
 • L. Seidl – seznámení účastníků s mezinárodními závody pro otevřené – problém na suchá mistrovství s nominací – uzávěrka do Polska je 5.10. a do Italie je 19.10.! Bude zveřejněna výzva na webu, aby se zájemci hlásili na tyto závody L. Seidlovi (V. Kovářík vysvětlil, že na včasné termíny mistrovství tlačí severské státy, protože tam mají brzy sníh a chtějí mít odjeté mistrovství na suchu včas)
 • R. Habásko – můžou se zúčastnit závodů IFSS i čistokrevní a budou pak samostatně vyhlášení? V.Kovářík – startovat můžou, vyhlášení záleží na pořadateli. Pozor – pak může ale nastat sankce od FISTC!!! – ověřit u Jany Henychové – ověří R. Habásko a umístí informaci na web

Úkoly:

 • Aktualizace SŘ- STK
 • Zajistit překlady platných řádů IFSS, ESDRA, FISTC – STK (dobrovolníci vítáni)
 • Aktualizace ZŘ v souladu s mezinárodními řády - STK
 • Promyslet zavedení testů na licence v elektronické podobě na webu - H. Levíčková, L. Seidl
 • Evidence členů – návrh vést evidenci elektronicky na webu – obdobně jako přihlašování RZT – každý klub si to bude aktualizovat sám – H. Levíčková, L. Seidl
 • Homologace tratí – posouzení bezpečnosti trati tak, aby se stanovilo bezpečné projetí nejrychlejšího a nejdelšího spřežení.- všichni členové promyslet evidenci a dát návrhy písemně H.Biharyové
 • Návrh od P.Pfeifera do SŘ –počet psů pro závody mid, které trvají tři a více kol – zapracovat do SŘ – J.Krejčí
 • Schůzka se Sokolem, ohledně financování členů členů SSPS versus Sokol – (zúčastní se P.Toncar aj.Krejčí)
 • Označit závody jako MR a MFR na webu – L. Seidl
 • Příspěvky za členskou základnu a RZT 2005 a 2006 – dodělá H. Levíčková

V Praze dne 8.9.2007
Zapsala:

Biharyová Helena

| Další články autora | Verze pro tisk |


Hodnocení článku : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dosavadní hodnocení 5,15 (3115)
1=špatný 5=dobrý 10=výborný


reklama

Vstup pro členy
ID člena
Heslo
Registrovat

Info více
přihlášeni jsou 0 členi
právě si čtou 3 lidé

Vyhledávání


rozšířené vyhledávání

Webhosting


Vygenerováno za 0,12059 vteřin
Počet zobrazených stránek 32 896 346, verze systému 0.40

copyright Š www.mushing.cz , e-mail: mushing@mushing.cz
created by www.invite.cz, e-mail:
invite@invite.cz, tel.: 0603 590 731
stránky jsou optimalizovány pro MSIE 4.0 a vyšší a rozlišení 800x600