| Aktuality | Svaz | Závody | Kluby | Žebříčky | Inzerce | Diskuse | Odkazy |
Reklama

Rubriky
Informace o závodech
Internet
Návody a zkušenosti
Návrhy a náměty
Reportáže
Různé
SSPS
Zážitky
Řády a směrnice

Novinky
Odkazy
Vyhledávání
Termínovka
Aktuality - časopis
Kluby
Hostované domény
Fórum pro všechny
Verze systémuNacházíte se ve zkušební verzi systému a databáze !!!
Ostrá verze systému a databáze se nachází zde : www.mushing.cz


Zápis ze schůzky vedení SSPS 25.11.2006 v Bělči n. Orlicí (17878)
2006-11-28 10:53:08 Seidl Luboš - rubrika SSPS

Přítomni.
STK otevření – Luboš Seidl, Milan Stejskal
STK čistokrevní – Pavel Kučera
Administrátoři SSPS – Helena Levíčková, Václav Kovářík

Omluveni – J. Krejčí, V. Škoda, J. Stejskal, J. Henychová, H. Biharyová

Program:

 1. Úroveň diskuse na www.mushing.cz
  • Ve veřejné diskusi na www.mushing.cz se objevuje mnoho nešvarů. Tyto většinou anonymní příspěvky často poškozují dobré jméno našeho sportu. Jsou známy případy, kdy potenciální sponzoři upustili od svého úmyslu, poté co si prostudovali úroveň komunikace v této diskusi.
  • Zvážit, zda diskusi zrušit, či nikoli?
   Ne diskusi nerušit, avšak příspěvky poškozující jméno sportu mazat. Práva na mazání diskuse – Levíčková, Seidl
   V diskusi zveřejnit pravidla chování.
 2. Finance SSPS – příprava rozpočtu
  • Rekapitulace současného stavu:
   Ze zdrojů ČSTV jsme loni i letos dostali menší množství financí, než v minulosti. Dá se předpokládat, že tento trend bude pokračovat. Proto je třeba si stanovit mantinely, ve kterých se budeme tuto sezonu pohybovat.
  • Prioritou č.1 pro SSPS je podpora pořádání domácích závodů:
   Pro sezonu 2006/2007 bude všem závodům, které splní podmínky pro udělení příspěvku na uspořádání závodů vyplacen tento dle stávající směrnice č.2.
   Základní podmínky pro přidělení příspěvku jsou:
   1. závod byl regulérní a byl proveden podle ZŘ a SŘ, byly zaslány výsledkové listiny všem ostatním klubům, Generálnímu Sekretáři(H.Biharyová) a předsedům sekcí.
   2. pořadatel předal v termínu Generálnímu sekretáři žádost o přidělení příspěvku, požadované doklady o průběhu závodu a vyúčtování o účelném vynaložení příspěvku, o který žádá
   3. zpráva TD byla bez výhrad
   4. pokud na závod nebude delegován TD, vypracuje zprávu TD ředitel závodu
   5. kontrolu dodržování pravidel provádí průběžně STK(komise TD), která může při porušování pravidel doporučovat opatření přímo v průběhu závodu
   6. TD má pravomoc navrhnout snížení příspěvku až o 50% - schvaluje STK
   7. STK má po posouzení pravomoc navrhnout snížit příspěvek až o 100%
   STK bude vyžadovat zprávy TD – bez této zprávy nebude závodu příspěvek přiznán.
   TD pro závody I. třídy budou jmenováni STK nejpozději 4 týdny před závodem. Pořadatel je povinen upozornit a konzultovat se jmenovaným TD veškerá zásadní rozhodnutí při přípravě závodu (nutnost změn tratí pro neprůjezdnost plánované trati apod…)
   Zveřejnění výsledků na www.mushing.cz lze považovat za zaslání ostatním klubům.
  • Prioritou č.2 je podpora klubů
   Příspěvek na činnost klubu a Příspěvek za členskou základnu bude uplatněn v plném znění směrnice č.2. Podmínkou je splnění všech termínů administrativních požadavků. Při neplnění termínů budou tyto příspěvky kráceny až o 100%.
   Příspěvky klubu za umístění reprezentanta dle směrnice č.5 NEBUDOU v sezoně 2006-2007 VYPLÁCENY
  • Reprezentace
   v letošní sezóně čeká na naše reprezentanty celkem 9 šampionátů. Pro každý šampionát byl určen počet míst pro A-tým reprezentace a uvolněna maximální částka, která bude na šampionát vyplacena.
   Členům A-týmu bude zaplaceno startovné. Členem A-týmu se může stát závodník, který
   1. má zájem startovat
   2. dosáhl v aktuální nebo předchozí sezoně min. I.SVT v kategorii ve které bude závodit
   3. byl nominován STK, nebo je automaticky nominován mezinárodní federací tj. letos S. Klikarová (SkjW + CombiW), P. Krupička ml. (B), J. Trnka ml. (B), B. Kovaříková (C) a P. Pfeifer MU všichni pro ME ESDRA v Bernau
   Další zájemci, pokud pořadatel povolí jejich start, mohou startovat za B-tým a startovné musí složit na účet SSPS nejpozději 2 týdny před uzávěrkou přihlášek pořadatele.
   Ze zůstatku startovného budou závodníkům splňujícím požadavky směrnice č. 4 rozděleny příspěvky na náklady spojené s účastí na závodech do výše celkové částky určené na šampionát, maximálně však 3000,- Kč / závodníka.
   Nevyčerpané prostředky na šampionát se nepřevádějí na jiný šampionát, ale zůstanou jako úspora na účtu SSPS.

   Šampionát
   Částka
   A-tým
   off snow ME ESDRA Bakonybel
   80 000 Kč
   30
   off snow ME FISTIC Hasselfelde
   12 500 Kč
   5
   off snow MS IFSS Rastede
   25 000 Kč
   10
   ME sprint/nordic ESDRA Bernau
   50 000 Kč
   18
   MS mid ESDRA Bernau
   17 000 Kč
   6
   ME sprint FISTIC Auronzo
   12 500 Kč
   5
   ME mid/long FISTIC Pian Cansiglio
   23 000 Kč
   8
   MS mid IFSS Pian Cansiglio
   17 000 Kč
   6
   MS sprint/nordic IFSS Gafsele
   45 000 Kč
   16

  • Při vyplacení všech příspěvků pořadatelům, klubům a reprezentaci a nutným nákladům spojeným s chodem SSPS (členství v mezinárodních organizacích, režie SSPS, vyhlášení MR, schůze pořadatelů závodů a předsedů klubů…) skončí hospodaření SSPS schodkem -300 000 Kč.
 3. Výzva:
  Vedení SSPS vyzývá členy a členské subjekty k aktivní účasti při hledání dalších zdrojů financí.
  Do budoucna nelze spoléhat pouze na dotace z ČSTV, ale bez dalších zdrojů se s ohledem na šíři a kvalitu naší špičky neobejdeme.

Vypracoval

Seidl Luboš

| Další články autora | Verze pro tisk |


Hodnocení článku : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dosavadní hodnocení 5,26 (2801)
1=špatný 5=dobrý 10=výborný


reklama

Vstup pro členy
ID člena
Heslo
Registrovat

Info více
přihlášeni jsou 0 členi
právě si čtou 3 lidé

Vyhledávání


rozšířené vyhledávání

Webhosting


Vygenerováno za 0,06555 vteřin
Počet zobrazených stránek 31 857 471, verze systému 0.40

copyright © www.mushing.cz , e-mail: mushing@mushing.cz
created by www.invite.cz, e-mail:
invite@invite.cz, tel.: 0603 590 731
stránky jsou optimalizovány pro MSIE 4.0 a vyšší a rozlišení 800x600