| Aktuality | Svaz | Závody | Kluby | Žebříčky | Inzerce | Diskuse | Odkazy |
Reklama

Rubriky
Informace o závodech
Internet
Návody a zkušenosti
Návrhy a náměty
Reportáže
Různé
SSPS
Zážitky
Řády a směrnice

Novinky
Odkazy
Vyhledávání
Termínovka
Aktuality - časopis
Kluby
Hostované domény
Fórum pro všechny
Verze systémuNacházíte se ve zkušební verzi systému a databáze !!!
Ostrá verze systému a databáze se nachází zde : www.mushing.cz


Schůze předsedů klubů a pořadatelů závodů
Praha 9.9.2006
ZÁ P I S
(18184)
2006-10-25 08:28:37 Biharyová Helena - rubrika SSPS

Přítomni: za vedení Svazu - J.Krejčí
za STK-L.Seidl, M.Stejskal,
gen. sekretář Svazu – H.Biharyová
Omluveni: V.Škoda, J. Henychová, P. Kučera, J. Stejskal

 1. Zahájil J. Krejčí, přivítání účastníků, seznámení s programem schůze.
  Kontrola úkolů:
  Splnění admin. náležitostí má být k 31.3. -předalo málo klubů, důležitý formulář Aktualizace údajů klubů – závisí na něm výplata příspěvků /potvrzení bankovního účtu/.
  Seznámení s výplatou příspěvků klubům v roce 2006. Všechny kluby, které měly k 30.5.06 splněny admin.záležitosti dostaly příspěvky. Ostatní dostanou do konce 9/06.
  Informační toky zůstávají zachovány, tzn. web /administrátor L. Seidl/- pochvala za dobrou práci.
  Organizace Svazu – zůstává stávající stav.
  Změna zákona o Sdružování občanů – předělat Stanovy klubů – název klubu musí mít uveden „o.s.“ (občanské sdružení)
 2. J.Krejčí – Řád ochrany zvířat při závodech psích spřežení /dále jen Řád/
  Schválen Min. zemědělství dne 7.9.2006 /15dní právní moc/.
  Kopie bude umístěna na webu ke stažení-včetně čísla jednacího.
  J. Krejčí seznámil zúčastněné ve stručnosti se zněním Řádu podle jednotlivých kapitol.
  K Řádu je připojena příloha se seznamem klubů, které jsou členy ČASPS a je nedílnou součástí řádu.
  Několik důležitých bodů z Řádu:
  • V Řádu je dle požadavku Mze použitý termín Česká asociace sportu psích spřežení /nikoliv SSPS/.
  • Kapitola „Pořadatel závodu“-nutné jmenovat v pořádajícím klubu odpovědnou osobu, která za konkrétní klub bude jednat s veřejnými orgány-ta pak zajišťuje veškeré povolení a dokumentaci k závodu.
  • Před závodem je nutné mít seznam zúčastněných psů /někdy stačí vybrané očk.průkazy, někdy si může úředník vyžádat jmenný seznam psů/.
  • Nesmí se zúčastnit psi s kupírovanýma ušima, v rozporu s ustanovením par.4 odst.1 písmena g zákona č. 246/1992, ovládání psů POUZE hlasem, ZAKÁZÁNO volné pobíhání psů,aj.
  • Nad 13 stupňů teploty je nutné mít dostatek vody pro psy a namáčet psy. Není určena mezní hodnota teploty, kdy se může pořádat závod.
  • Zákaz používání zvukových a pachových pomůcek, které ovlivní psa negativním způsobem.
  • Za své psy je zodpovědný jezdec-majitel.
  • V Řádu jsou uvedeny podrobné povinnosti pořadatelů – každý pořadatel se s tímto Řádem musí seznámit a po dobu závodu ho mít u sebe.
  • Zákaz vstupu diváků mezi psy na úvaziště.
  • Podrobně jsou uvedeny podmínky pro přepravu psů a pro umístění psů na závodech.
  • Pořadatel je povinnen všechny zúčastněné seznámit s Řádem ochr. Zvířat, nejlépe si vytisknout pokyny, které všichni účastníci při prezentaci podepíší.
  • Diskuse: I. Mareš upozornil na konkrétní bod Řádu, tj. bivak psů /bivak se nerozumí jako nocleh, ale jako přestávka závodu/
  Je nutné, aby se všichni členové, závodníci a pořadatelé závodů s Řádem seznámili!
 3. Sestavení termínového kalendáře závodů 2006/2007 - určení závodů MR
  MR- káry- Tři Studně
  MR sprint sníh – Tři Studně, Zadov, Bystřec, Děčínský Sněžník /MRF/
  MR mid – Strážné-leden, Janovičky, Tři Studně, Děčínský Sněžník, Nová Bystřice/čistokr/, Eduard /čistokr/, Strážné-březen /MRF/
  MRF long – Deštné
 4. Zpráva o hospodaření – zprávu přednesl J. Krejčí:
  Z ČSTV bylo dodáno o 200tis. méně než bylo plánováno. Poprvé po letech byly výdaje vyšší než příjmy a začala se využívat finanční rezerva. Vzhledem k velkému počtu mezinárodních mistrovství a naší vysoké úspěšnosti bude asi nutné začít omezovat výdaje.
  Vznikly větší výdaje na reprezentaci.
  Pro další sezonu bude nutné upravit limity příspěvků dle finanční situace svazu.
  Počáteční zůstatek :
  2 697tis.
   
  Příjem:
  584tis.
   
  Výdej:
  383tis.
  /příspěvky klubům/
   
  518tis.
  /reprezentace/
   
  64tis.
  /režie/
   
  26tis.
  /schůze, konference/
   
  6tis.
  /poplatky banka/
  Konečný zůstatek:
  2 284tis.
   
  Příspěvky za závody-poslední poslány 30.5.2006
  Skluz byl v tom, že velmi málo klubů dodalo administrativní náležitosti , tím nebyly ověřeny bankovní účty. Dalším zdržením bylo obtěžování ze strany policie při vyšetřování lokálních sporů, následně vytvoření Řádu pro ochranu zvířat při svodu.
  Do konce září 2006 se doplatí všechny nedoplatky, pokud jsou splněny admin. náležitosti klubu.
  Diskuse:
  J.Nešněra-podával žádost na doplnění směrnice o příspěvcích za závody /dva závody pořádané jedním klubem v jednom termínu/- bude projednáno STK, v případě schválení se zapracuje do Směrnice o příspěvcích.
 5. Úkol: vyhotovit nový Závodní řád /obsah:průběh závodu/ a Soutěžní řád /obsah:organizace soutěží/ - vyhotoví STK – termín do konce září 2006. Zapracují se požadované změny od členů /zatím podal návrh pouze P. Pfeifer/.
 6. Diskuse
  1. J. Stejskal - kdy a komu budou dodány pulky – seznam klubů, které obdrží pulku, umístí L. Seidl na web.
  2. L. Seidl - zařadit některé naše závody do ESDRA Cupu, máme dva naše rozhodčí s mezinárodní licencí /Levíčkovi/. Aby se mohl závodník zúčastnit, musí mít u ESDRA registrováno DID před závodem – placená registrace na 1 sezonu.
   Nahlásit V. Kováříkovi závody které mají zájem (a sehnali si mezinár. rozhodčího), závod je povinen po závodu odeslat dotazníky, rozhodčích a několika závodníků.
  3. L. Seidl - na MS IFSS budou přijati pouze ti jezdci, kteří se v předchozích 12 měsících zúčastnili závodu IFSS World Cupu ve stejné kategorii, /za 14 dní bude kongres IFSS/, doporučuje některé naše závody zařadit do závodů IFSS, se souhlasem pořadatele lze nahlásit všechny závody.
  4. J. Nešněra - Na základě našich zkušeností je výhodnější žádat o povolení závodu přímo Prahu s tím, že se „pravděpodobně“ závodu zúčastní i mezinárodní závodníci. Výhodou je rychlé vyřízení povolení a nadřízený orgán místně příslušné veterinární správy, stačí uvést č.j. Řádu ochrany zvířat. J. Nešněra dodá předlohu žádosti k umístění na web.
  5. L. Seidl - Diskuse nad věkovou hranicí juniorů – zamyslit se nad tím a zapracovat do SŘ
  6. T. Hübner - Připomínka, že se do žebříčku výsledků závodů počítaly i výsledky ze závodů, které nesplnily délku tratě. – tyto závody nepočítat do žebříčku.


V Praze dne 9.9.2006
Zapsala:

Biharyová Helena

| Další články autora | Verze pro tisk |


Hodnocení článku : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dosavadní hodnocení 5,33 (2940)
1=špatný 5=dobrý 10=výborný


reklama

Vstup pro členy
ID člena
Heslo
Registrovat

Info více
přihlášeni jsou 0 členi
právě si čtou 3 lidé

Vyhledávání


rozšířené vyhledávání

Webhosting


Vygenerováno za 0,11759 vteřin
Počet zobrazených stránek 32 897 157, verze systému 0.40

copyright © www.mushing.cz , e-mail: mushing@mushing.cz
created by www.invite.cz, e-mail:
invite@invite.cz, tel.: 0603 590 731
stránky jsou optimalizovány pro MSIE 4.0 a vyšší a rozlišení 800x600