| Aktuality | Svaz | Závody | Kluby | Žebříčky | Inzerce | Diskuse | Odkazy |
Reklama

Rubriky
Informace o závodech
Internet
Návody a zkušenosti
Návrhy a náměty
Reportáže
Různé
SSPS
Zážitky
Řády a směrnice

Novinky
Odkazy
Vyhledávání
Termínovka
Aktuality - časopis
Kluby
Hostované domény
Fórum pro všechny
Verze systémuNacházíte se ve zkušební verzi systému a databáze !!!
Ostrá verze systému a databáze se nachází zde : www.mushing.cz


Zápis schůze předsedů klubů a pořadatelů závodů SSPS ČR
4.9.2004
(14415)
2004-09-09 15:05:06 Biharyová Helena - rubrika SSPS

Z Á P I S

Přítomni za vedení Svazu: Jiří Krejčí, Ivo Mareš, Pavel Kučera, Luboš Seidl, Milan Stejskal
Generální sekretář: Helena Biharyová, Administrátor licencí: Helena Levíčková
Zástupci 26 klubů / viz prezenční listina/

 1. Zahájení:
  I. Mareš přivítal všechny zúčastněné a seznámil je s programem schůze.
 2. Splnění úkolů:
  J. Krejčí zhodnotil splnění úkolů Klubů dle jednotlivých dokumentů a směrnic.
  Administrativa – je nutné posílat každý rok kromě jiných listin také formulář „Aktualizace údajů“. Vše generálnímu sekretáři /tiskopis bude umístěn spolu s ostatními na webu ve složce „Dokumenty“/.
  Nedodá-li Klub dva roky administrativní náležitosti, je vyškrtnut z evidence Svazu.
  Příspěvky za pořádání závodů a reprezentaci jsou již vyplaceny, drobné nedostatky budou po upřesnění odstraněny.
  Příspěvky na činnost klubů a za administrativu jsou připraveny. Do 15.9.2004 mohou Kluby ještě dodat chybějící dokumenty, k 31.9. 2004 se administrativa uzavírá.
 3. Informační toky:
  Velmi důležité je sledovat informace v průběhu roku hlavně s využitím Internetu. Každý klub by si měl zajistit na Internet přístup a také mít své e-mailové spojení.
  Správce webu Luboš Seidl kladl důraz na kompletní zasílání informací na web, hlavně výsledovky /RZT, DID/ ve vzorovém souboru umístěném na webu, nebo ve formátu .csv nebo .xls. Dle RZT se tvoří republikový žebříček umístění a výkonností, který je na webu velmi sledovaný. V minulé sezoně měli pořadatelé s postupem sezóny vyplněno ve výsledovkách všechno /DID, RZT/. Je nutné dbát na správné číslo RZT!!!
  Ivo Mareš zdůraznil, že je dobré na webu pro interní záležitosti používat „Členské fórum“,
  pro ostatní veřejné příspěvky používat „Veřejné fórum“, emotivní příspěvky a osobní napadání na veřejném fóru nám všem dělá ostudu.
 4. Vyhodnocení sezony 2003/2004:
  J. Krejčí zhodnotil uplynulou závodní sezonu. Kladně hodnotil průběžné zveřejňování výsledovek na webu. Pro dobré sněhové podmínky byla uskutečněna většina saňových závodů, finále MR ve sprintu na Třech Studních bylo pro nepřízeň počasí bohužel zrušeno.
  Na počet aktivních závodníků je stále příliš mnoho kategorií.
  Vyhlášení MR proběhlo v Bělči nad Orlicí. Vyhlášení je touto formou organizováno z několika důvodů. V budoucnu by na vyhlášení mělo jezdit více lidí, mělo by mít charakter přátelského setkání po sezoně, s vyhodnocením sezony a spoustou zajímavých námětů do příští sezony. (Viz samostatná zpráva)
 5. Termínový kalendář 2004/2005:
  H. Biharyová seznámila zúčastněné s přihlášenými závody do následující sezony, konečná verze TK bude uzavřena k 30.9.2004 a bude umístěna na webu.
  Do této doby STK určí z navrhovaných závodů závody MR – 1x káry /Tři Studně, Točník, Děč. Sněžník/, 3x sprint sníh /Tři Studně, Děč. Sněžník, Bystřec – finále MR/, 2-3x mid sníh /Javor. Vrch, Česká Kanada, Janovičky – bez finále MR/, 1x long / Deštné 222km/.
  V minulosti jsem si určili pravidla: MR na suchu se bude střídat Morava, Čechy. První závod v zimě nemůže být finále MR. K nim bude .STK přihlížet.
  Poslední návrhy případně připomínky k TK lze podat do 15.9.2004 generálnímu sekretáři H. Biharyové, písemně.
 6. Organizace svazu:
  J. Krejčí seznámil přítomné s postavením a organizací Svazu(SSPS) v ČR.
  SSPS je zaregistrován pod ČSTV, od kterého dostáváme dotace na činnost. SSPS je složen ze dvou sekcí ČMSKSP(čistokrevní), ČASPS(otevření) v nich jsou zase skupiny podle disciplín. V SSPS platí pravidlo „zákaz majorizace“, tj. že se věci řeší vždy dohodou obou stran, jedna strana nemůže přehlasovat stranu druhou. Pokud se strany(sekce, disciplíny apod.) nedohodnou na novém znění pravidla, platí pravidlo původní.
  Každá sekce má svůj výbor:
  Otevření:
  Předseda-J.Krejčí, Mpředseda-L.Seidl, Sprint-M.Stejskal, Mid-H.Levíčková, Individuálové-S.Klikarová
  Uzavření(čistokrevní)
  Předseda-I.Mareš, Sprint –J.Rzidký, Vl.Škoda, Mid-Long-P.Kučera, J.Henychová
  STK je vedení svazu a je složena paritně 3 otevření, 3 čistokrevní
  Otevření: J.Krejčí, L.Seidl, M.Stejskal
  Čistokrevní: I.Mareš, Vl.Škoda, P.Kučera
  Administrátoři: GS H.Biharyová, AL-H.Levíčková
 7. Zpráva o hospodaření za rok 2003:
  O stavu penežních prostředků na účtu Svazu seznámil přítomné J.Krejčí.
  PZ
  2 546 000,- Kč
     
  Příjmy
  836 000,- Kč
    /přísp. na činnost 800tis., úroky 25tis.,mládež 11tis./
  Výdaje
  783 000,- Kč
    /klubům 400tis., reprez. 311tis, režie 58tis., DKP 14tis./
  KZ
  2 599 000,- Kč
     
  Svaz má záměr reagovat na vývoj ve světě a podporovat rozvoj severské discipliny Pulka, v dnešní době má dvě svazové pulky.
  Jedna byla propůjčena za vynikající výsledky Soni Klikarové, druhá zatím není určeno, komu připadne, obě pulky má dnes u sebe L.Seidl, který se snaží o výrobu nových pulek.
  Pravděpodobně bude mít Svaz možnost odkoupit větší počet nových pulek, které následně podle určeného klíče, rozdělí mezi Kluby. Každý z klubů může podat písemný návrh generálnímu sekretáři, jakým způsobem pulky rozdělit k všeobecné spokojenosti.
  Případně kdo by měl návrh na další možnost podpory je možno standardní oficiální cestou navrhnout.
 8. Soutěžní řád:
  J. Krejčí opět zdůraznil, že pokud chce někdo něco změnit v SŘ, musí podat oficiální písemný návrh, který projedná STK. K dnešnímu dni existuje pouze jeden ofociální návrh MC Děčín a Luboš Seidl po projití diskusí na webu našel 5 formulací od čtyř diskutujících, které mají znaky návrhu.
  Pokud probíhá na dané téma diskuse na webu, je dobré uvažovat a psát o faktech. Vynechat emoce a pocity. Návrh má určité znaky, především je písemný, obsahuje zhodnocení kladů a záporů, protinávrh. K návrhu na webu uvést i svoje telef. číslo, event. e-mail, aby ho mohla STK při projednávání kontaktovat.
  K současnému znění SŘ můžete ještě do 15.9. podat připomínky / písemně generálnímu sekretáři /:

  Zatím se uvažuje o změnách a doplňcích především v následujících oblastech:
  1. snížení počtu kategorií /probíhá již diskuse na webu/
  2. oživení funkce technických delegátů
  3. minimální počet psů startujících v dané kategorii a počet psů, kteří musí dojet
  4. aktualizovat každý rok hraniční body SVT ?
  5. pokud nebude v kategorii udělena zlatá medaile MR, navrhuje se kategorii nevyhlásit
  6. dokoupit více čteček na závody?
  7. předefinovat termín závodní sezony a to od června do dubna / kvůli CC /
  8. zavedení „Identifikačního formuláře“ – závodník ho odevzdá u prezentace, bude na něm uvedeno číslo čipu nebo tetování, číslo pasu, jméno a rasa
  9. psí pasy pro všechny čistokrevné – pořadatel je vybere s očk. průkazy a identifikačními listy u prezent., poznačí do startovní listiny počet startujících psů každého závodníka. Při případném protestu následně vyřeší podle odevzdaných výše uvedených dokumentů.
  10. na long pro pořadatele určit možnost volby zátěže dle podmínek od.. do..
   (Viz samostatná příloha podrobněji)
 9. Diskuse:
  F.Karas: Proč nedostal celý příspěvek na závod MR sprint Zadov?
  Odpověď bude poslána písemně z rozhodnutí STK do 30.9.2004.
  J.Burian tlumočí dotaz P.Porubský: Proč kluby, které neuvádějí RZT do výsledovek, obdržely celý příspěvek za závod? Konkrétně Červ. Kostelec.
  V SŘ je uvedena povinnost uvádět, ale není taxativně uvedena sankce za neuvádění RZT. Byla to nově se rozjíždějící povinnost na kterou si musí pořadatelé i závodníci zvyknout a hlavně závodníci si musí sledovat zda na listinách mají své identifikace a také zda je mají správně. Zpočátku podzimní sezóny s tím byly problémy, ale postupně se situace zlepšovala až to v zimě fungovalo docela dobře, i když se to někdy dohánělo až těsně před závodem. Asi tohle zrovna není povinnost, za kterou by STK do budoucna snižovala dotace na nemistrovských závodech a Č. Kostelec nebyl mistrovský závod. Ovšem správné uvádění RZT je důležité pro závodníky a jejich vyhodnocení v žebříčcích, proto je tak důležité, aby to sami závodníci již v průběhu závodu kontrolovali a také, aby svá správná RZT dobře znali a při presentaci uváděli.

Zapsala dne 6.9.2004

Biharyová Helena

| Další články autora | Verze pro tisk |


Hodnocení článku : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dosavadní hodnocení 5,28 (2841)
1=špatný 5=dobrý 10=výborný


reklama

Vstup pro členy
ID člena
Heslo
Registrovat

Info více
přihlášeni jsou 0 členi
právě si čtou 3 lidé

Vyhledávání


rozšířené vyhledávání

Webhosting


Vygenerováno za 0,02310 vteřin
Počet zobrazených stránek 32 896 814, verze systému 0.40

copyright © www.mushing.cz , e-mail: mushing@mushing.cz
created by www.invite.cz, e-mail:
invite@invite.cz, tel.: 0603 590 731
stránky jsou optimalizovány pro MSIE 4.0 a vyšší a rozlišení 800x600